Site Name

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

small logo
 
 


OLA Shall Prevail in Defending the Planed Joint Attack
Editorial Statement of OLF

December 2, 2007 (OLF) - On November 14, 2007 the Kenyan Daily Nation newsletter reported that the Kenyan government and the minority Woyane-Tigray government have agreed to launch what they called “a joint search operation” on the Southern Command of the Oromo Liberation Army (OLA) at a meeting they held in a Moyale district of Hiddi lola town.Full Report

The Continued Fascistic State Terrorism of the Meles Zenawi TPLF/EPRDF Regime on Oromo Refugees of Kenya Should be deplored by all

November 20, 2007 (OLF) -
It has been reported that the TPLF/EPRDF killing squad has murdered two Oromo refugees residing in Nairobi, Kenya, Endalkachew Teshome and Endeshaw Teshome. Moreover, two other Oromos, Girma Teshome and Dadhi Reda and a member of Southern Nations and Nationalities, Meles Kembata have been seriously wounded by this cowardice act and have been admitted to the National Hospital of Kenya. It is known that Meles Kembata has later died from his wounds. Furthermore, the Association of Oromo Refugees in Kenya reported that Kenyan guards to the apartment complex in which the killing have taken place have been brutally murdered for trying to defend the refugees. Full Report

The 2007 Mo Ibrahim Foundation Prize for Achievements in African Leadership worth the attention of all African Leaders

November 4, 2007 (OLF) -
On October 22, 2007, the Mo Ibrahim foundation announced the first prize for achievements in African leadership. The foundation is founded by Mo Ibrahim, a telecom businessman from the Sudan, to support good governance in Africa. The prize basically encourages democracy and discourages dictators so that leaders can abide by rule of the land and accept responsibility for any mismanagement and stepping down if necessary. Full Report

Supporting the Criminal Activities of the Fascist MelesZenawi-TPLF/EPDRDFRegime is Transgression

October 18, 2007 (OLF) -
It is a historical fact that the current Ethiopian government led by the minority TPLF/EPRDF regime is the most brutal and inhuman than all of the previous regimes of Ethiopia. Full Report

Reappointing Mr. Girma Woldegiorgis as President of Ethiopia is Woyane's Monkey Business

October 18, 2007 (OLF) -
The TEPLF/EPRDF government known for its political mischief has reappointed Mr. Girma Woldegiorgis as president of Ethiopia on October 09, 2007 for the second term. On the announcement the government pretended that Mr. Girma has won his competitor Professor Beyene Petros through democratic nomination. Full Report

The People of Ethiopia could not celebrate the International Freedom of Press day
Editorial Statement of OLF:

Oct 3, 2007 (OLF) - Though the International Freedom of Press Day is celebrated worldwide on September 28, 2007, the people living in Ethiopia have been denied the right to celebrate this great day by the tyrannical regime. Full Report

The Formation of Alliance for the Liberation of Somalia is a commended step.
Editorial Statement of OLF:

September 14, 2007 The conference organized in Asmara, Eritrea, and participated by many representatives of Somali people is a timely call. The conference attended for more than a week by members of many political parties and Somalis from different walk of life was the long awaited and the most successful.Full Report

Kenya should not Tolerate the Killings of Oromos by the Meles Zenawi Regime in its’ Territory any Longer.
Editorial Statement of OLF:

On September 4, 2007, the killing-squad of the TPLF government of Ethiopia has murdered Mr. Gaaromsaa Abdisaa, a resident of Moyale, Kenya. On the same day, the body of an Oromo woman believed to be murdered by the same killing squad of Meles Zenawi regime was found in the same town.Full Report

OLF Stand on the UN decision on Ogaden

Sep. 3, 2007 (OLF) -Oromo Liberation Front (OLF) is confident that the humanely decision and step taken by the United Nations (UN) to investigate the terror and extermination facing Ogadenian people will encompass all issues that will result in a lasting solution to the region.Full Report

TPLF Can Not Keep Peace in Darfur

August 25, 2007 (OLF) - We have come to note that dictatorial and ruthless regimes have often claimed and volunteered to keep international peace.  Once allowed, they use their participation in international peace-keeping missions as a legitimizing factor for their own despicable rule.Full Story
 

 New
Kaayyoon Diinagdee mootummoota Ethiopia dandayan saammachuu, dadhaban kadhachuu dha.
 
AlaabaaCaamsaa 7, 2008 (Ijoo Dubbii - ABO) - Saaminsa fi kadhaan ala hujii-dhaa fi tattaaffii ofii-tiin guddachuu fi dagaaguun imaammata sirna bulchiisa Ethiopia keessa jiraatee hin beeku. Gabaasa Guutuu

NewGooleessitummaan Aadaa Jiruu Sirna Wayyaanee-dhaa-ti.
 
AlaabaaCaamsaa 2, 2008 (Ijoo Dubbii - ABO) - Mootummaan Wayyaanee magaalaa guddittii Somaaliyaa tan weeraraan seente keessatti ummata nagayaa kan Masjiida keessaa amantii isaanii geggeessaa-dhaa turan weerartee Imaama masjiidichaa dabaltee guyyaa lama keessatti(Ebla 19-20, 2008)  nama 180 ajeeftee 300 ol madeessuu manguddoonni magaalaa san qubatan ifa taasisan. . Gabaasa Guutuu

Ayyaanni Yaadannoo Lola Kolonii Habashootaa, (Adwaa Bitoteessaa 1896), Kan Yoom illee Ummatoota Cunqurfamoo Biyyattii Hin Ilaallatu!

Gurrandhala 22 , 2008 (Ijoo Dubbii ABO)Sirni golessituu ABUT/TPLF-EPRDF, ammas maqaa ‘ayyaana Itoophiyaa’ jedhuun gaaffilee siyaasaa fi qabsoo mirga hiree murteeffannaa ummatoota biyyattii yeroof illee dagachiisuuf bashannanaa lallabaa jira. Gabaasa Guutuu

Dhaadannoon Ol’aantummaa naannoo fi ummata Tigray, Mallas Ayyaana ABUT Irratti Labse, Ammas Tigroota Qofa Wakkaalu Sirnichaa Dhugoomse!

Gurrandhala 22 , 2008 (Ijoo Dubbii ABO) Sirni Faashistii Wayyanee, ayyaana waggaa dhaloota dhaaba nama-nyaataa Adda Bilisummaa Ummata Tigray (ABUT/TPLF), waggaa 33ffaa isaa Finfinnee illee dabalatee, bakka bakkatti kabajatuun hubatameera. Gabaasa Guutuu

Walgahiin Tokkummaa Afrikaa Finfinneetti Deemaa Jiru, Akkuma Kanneen Asiin Duraatti, Ummatoota Afrikaaf Jijjiirraa Argamsiisu Tokko Illee Hin Qabu.

Gurrandhala 1 , 2008 (Ijoo Dubbii ABO) Walgahiin matootii biyyoota Afrikaa-kan walgahii baraa Tokkummaa Afrikaa jedhamuun handhura Oromiyaa-Finfinneetti geegeffamaa jiraachuun ni beekama. Gabaasa Guutuu

Manneen Hidhaa Itoophiyaa ‘Oromiffaa Dubbatuun’-Oromiyaan Mana Hidhaa Irraa Bal’aa Oromootaa Ta’u Irraa Dhufe!
Amajjii 22, 2008 (IDA)
-
Waltajjiilee kutaalee Amerikaa gara garaa keessatti yeroo ammaa haasawa godhaa jiraniin, Obbo Seyyee Abrahaa ‘Itoophiyaatti manneen hidhaa Oromiffaa haasa’u’ isaani, ragaa seenaa bahuun galmaa’ani jiru..Oduu Guutuu


Sirna Bicuu Itoophiyaa-TPLF/EPRDF jalaatti, Gonkuma Filannoon Dimokiraatawaan Hin Eegamu. Filannoon Dhugaa Hidhannoo Qofaan Dhugooma!

Amajjii 18, 2008 (Ijoo Dubbii ABO) Sirna Abbaa Irree TPLF/EPRDF jalaatti, biyyattii Itoophiyaa jedhamtu keessatti filannoon dhugaa, dorgommii haqa qabeessi bilisaa fi banaa ta’e dhugoomuu gonkumaa hin danda’u. Gabaasa Guutuu

Aadaa Faashistummaa fi Tooftaan Shoorerkessitummaa Mootummaan Murna Mallas Zenaawii-TPLP/EPRDF Kenyaatti Baqqattoota Oromoorraan Geessaa Jiru Kan Hundaan Abaaramu Qabuu Dha!

Sadaasaa 9, 2007 (ABO) Aadaa Faashistummaa fi tooftaan goolessitummaa sirna mootummaa bicu Mallas Zenaawii-TPLF/EPRDF, ammaas daangaa seera aduunyaa tarkaanfatuun, Oromoota galaafate kun, nagaa jaalattoota hundaan kan abaaramuu qabu dha. Gabaasa Guutuu

Ergaa Badhaasni Addaa Obbo Mo Ibrahim dhaan Afrikaaf Qophaa’e, Dhageeffatuun Dirqama Hoogganoota Ummattoota Afrikaa ti.

Onkololeessa 20, 2007 (ABO) - Torbee kana, badhaasni ol-aanaan dhimma hoogganummaa, fardeeffamuu bulchiinsa gaarii, Afrikaa afoolummaa fi abbaa Irrummaan barbadeeffamaa jiruuf jedhame, dhalootaa biyyaa Sudan kan tahan, daldalaan telekoms, Obbo Mo Ibrahim dhaan gad dhaabamee fi laatamuun gabaafame jira. Gabaasa Guutuu

Yakka Sirna Faashistii Mallas Zenaawii-TPLF/EPRDF Irratti Tumsuun Ofiifuu Yakka.

Onkololeessa 5, 2007 (ABO) - Mootummaan Itoophiyaa murna bicuu Wayyaanee, Mallas Zenaawiin durfamu, sirnoota ummatoota biyyattii wal duraa duubaan bitan, kanneen akka mooticha Haile Sillaasee fi Faashistii Dargii caalaatti kan bineensummaan guutamuun galmaa’e dha.Gabaasa Guutuu

Guyyaa Kabajamu Odeeffannoo Walaba Adduunyaa Kanaatti Ummatootni Itoophiyaa, Bu’a Ayyaaneffatuuf Tokko illee Hin Qaban!

Fulbana 28, 2007 (ABO) - Ar’a Fulbaanni 28, 2007, guyyaa Odeeffannoo walabaa jedhame sadarkaa addunyaatti kabajame oole.Gabaasa Guutuu
Fulbaana 28, 2007, guyyaa Walabummaa Preesii baranatti, Sirnii Fashistii Itoophiyaa, Mallas Zenaawiin durfamu, sagalee ol-aanaan balaaleffatamuu fi abaaramu qaba!

Fulbana 21, 2007 (ABO) - Gaafa Fulbaana 28, 2007, addunyaan guyyaa Walabummaa Odeeffannoo ykn press ayyaaneffatti. Fulbaanni 28, bara baraan, guyyaa preesii walabaa jedhame beekkamuu dhaan, biyyoota lafarratti kabajama.Gabaasa Guutuu


Murtii fi Waliigalteen Konfereensii Mormitoota Soomaliyaa Akkasuma Ijaarsi ‘Tumsa Bilisummaa Somaliyaa’ Asmaraatti Labsame Kabajamuufiin Mirga; Haqas!

Fuulbana 14,2007 (ABO) - Konfereensiin Mormitootni Soomliayaa, kan jaarmayootaa fi qaamota hawaasa ummata Soomalee bakka bu’u, yeroo torbee oliif magaalaa Asmaraatti deemsifamaa ture milkaa’uutti dabalee, akeeka hawame dhaqqabuun isaas hubatame jira.Gabaasa Guutuu


Imaammatni ajjeechaa Lammiilee Oromoo, sirni Mallas Zenaawii Hordofuu fi Ajjeefamuu Lammiilee Oromoo keessummeessuun Mootummaa Nairobi, Daangaa
Seeraa fi Seenaas Tarkaanfatee jira!

Fuulbana 5,2007 (ABO) - Gaafa Fulbaana 4, 2007, humni tarkaanfii mootummaa murna bicuu Tigray-TPLF sabboonaa Oromoo, jiraataa magaalaa Moyyale-Kenyaa, akkasuma ogeessa suphaa huccuu kan ta’an. Gabaasa Guutuu
Murtii fi Tarkaanfiin Eebbifamaan UN Yakka Ummata Ogaden Mudataa jiru irratti fudhate, Bal’aa fi Guutuu Ta’uu Kan Qabuu dha.

Hagayya 30, 2007 (ABO) - Yakka waraanaa fi dhiitamiinsa mirga namummaa sadarkaa malee, Mootummaan Gartuu Itoophiyaa, TPLF, Ummata Ogaden irratti raawwate qoratuuf gartuu ogeeyyotaa gara Ogaadeniyaatti erguuf murteessuun Tokkumma Biyyoota Gamtoomani (UN), tarkaanfii gootummaa, sirrii ta’ee fi eegamuu dha. Gabaasa Guutuu

Ijoo Dubbii Ejjennaa ABO Ibsu


Hagayya 23, 2007 (ABO) - Gartuuwwan maqaa ummatootaan angoo siyaasaa biyyootaa dhunfatan hedduun, maqaa ummatotaan dahatanii, hanna siyaasaa geeggessuun aadaa taheera. Mootumootni akkasii haqaa fi mirga siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, afaanii, seenaa fi kkf lammiileen biyya abbaa isaani irratti qabaatu qaban humnaan ukaamsani, rakkoo akkasuma wal diddaa politikaa uumu. Gabaasa Guutuu
 
 


Copyright ©2005 ABO/OLF All Rights Reserved | Email Webmaster olfinfodesk@earthlink.net