Site Name

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

small logo
Headline news

 

Ethiopian Regime Promises an Award of 15, 000 Eth. Birr for anyone who provides information leading to OLF and OLA Members

(OLF News, December 27, 2008) OLF News sources reported that the current TPLF-Ethiopian government is sending a large number of intelligence personnel [spies] to several towns and rural areas in the Eastern Harargee zone of Eastern Oromia for the purpose of getting information about the Oromo Liberation Army. Full Report

Oromo Community Cultural Festival Celebrated in Melbourne, Australia

VIDEO: Oromia Community Festival

(OLF News, December 22, 2008) Our correspondent from Finfinnee (Addis Ababa) reported that amongst the 200 so Oromo nationalists arrested in the notorious Maikelawi Mirmera Prison by the [Ethiopian] Wayyaanee regime over the last six weeks. Full Report

Only 16 of Over 200 Oromo Prisoners Charged with "Crime" and Sent to Qalittii Prison

(OLF News, December 20, 2008) Our correspondent from Finfinnee (Addis Ababa) reported that amongst the 200 so Oromo nationalists arrested in the notorious Maikelawi Mirmera Prison by the [Ethiopian] Wayyaanee regime over the last six weeks. Full Report

Oromo Nationalists Organized Under 13 OLF Cells Discussed About Oromo Liberation Struggle Led by OLF: Made Financial Contribution to OLF

(OLF News, December 19, 2008) Oromo nationalists organized under 13 OLF cells, namely: Agartuu Ijaa, Finciltuu Diinaa, Haya Carcar, Daakaa Oromoo, Dhaddacha Dirree, Hundee Bilisummaa , Haroo Adii, Birruu Beenyaa, Guutamaa Hawaas came together to celebrate the EID Arafaa and discussed about the Oromo liberation struggle led by OLF. Full Report

HRLHA Press Release: Another Batch of Oromos Face AnotherBundle of Charges

(December 19, 2008) Among the numerous civilian Oromos who have been detained during the most recent wave of arrest and imprisonment, sixteen of them have been charged with an allegedly politically motivated crime. Full Report

Wayyaanee [Ethiopian] Troops Murdered 2 Oromo Civilians in Cold Blood in Harargee

(OLF News, December 15, 2008) The Wayyaanee [Ethiopian] invading army, which considers the Oromo people its number one enemy that can threaten its power, is reported to have killed two Oromo nationals in Western Harargee zone around a place known as Saaqqataa. Full Report

Heroic Oromo Liberation Army (OLA) Freedom Fighters Made Over 28 Wayyaanee Invading Troops Out of Action

(OLF News, December 14, 2008) The hope and shield of the Oromo people, the Oromo Liberation Army (OLA) Eastern Command reported that our gallant freedom fighters have put over 28 Wayyaanee [Ethiopian] invading troops out of action on December 07, 2008 in Eastern Oromia, killing 13 enemy troops and wounding at least 15. Full Report

Oromo Local Heroine in London, U.K.

(December 13, 2008) The British government honored Aduu Joba, a graduate of Kingston University in London recently for her efforts to teach Oromo children and youth in London how to read, write and speak Afan Oromo. Full Report

Obama Shirt Became Crime in Ethiopia: Several Oromos Arrested and Beaten

(OLF News, December 12, 2008) Our sources from Finfinnee (Addis Ababa) reported that Oromo nationalists from several towns of Eastern part of Oromia such as Ciroo, Adama, Bushooftuu, all the way up to Finfinnee are being abducted and severely beaten for wearing t-shirt or sweater that has the picture of the president-elect of the United States Barack Obama. Full Report


 

 

 

 

Opinions published on News and Views section of this site are those of the authors and not necessarily that of OLF.
Mata duree oduu

 

Dhaamsa Waggaa Haaraa 2009 HD-GS-ABO

(Arfaasaa 31, 2008)Hunda dura baga waggaa haarawa 2009 waliin geenye jechuun maqaa hogganootaa fi miseensota ABO, maqaa WBO kan diinaa wajjin falmaa hadhaawaa irra jiruu fi maqaa dargaggoota Oromoo falmaa irra jiraniin gammachuu fi hawwii qabu isinii dabarsa. Gabaasa Guutu

Amajjii 1, Guyyaa WBO ti

(Arfaasaa 31, 2009) Ummatni Oromoo guyyaa gabrummaa jalatti kufe irraa kaasee bilisummaa fi walabummaa isaa deebifachuu wareegama hedduu baase. WBOs wareegni inni baasee fi injifannoon inni galmeesse salphaa miti. Gabaasa Guutu

Qabsaa'aan Ni Kufaa Qabsoon itti Fuffaa

(Arfaasaa 24, 2008) Hin'duunee ni  jirta goota  Oromootaa; Xurii takka  hin'qabduu  seenaan si  yaadataa; Kaayoo tee hin'gannee; Irbuu tee hin'diynee; Beelaa dheebuu jattee diinaaf  hin'bitamnee; Saba  kee gurgurtee qarshii  gula  hin'demnee; Habashaa sodattee takkaa gad hin'jannee; Jaala koo ni jirta bar ati hin'duunee; Guyyaa Aduun baate deebitee ol kaataa; Sabni kee ililchee si galcha galataa. Gabaasa Guutu

Mootummaan Wayyaanee basaastoota hedduu baha Harargeetti bobbaasuu isaa maddeen gabaasan

(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 23, 2008) Maddi Oduu ABO akka gabaasetti mootummaan Wayyaanee QBO fi sochii WBOtti rifachuu irraa, basaasa isaa  hedduu magaalotaa fi badiyalee Harargeetti bobbaasuun ummata goolaa jira. Gabaasa Guutu

Seenaa Gabaabaa Gooticha Oromoo Jaal Laggasaa Wagii Meettaa

(Arfaasaa 22, 2008) Jaal Lagaasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa fi haadha isaanii adde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960, Godina Lixa Shawaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. Gabaasa Guutu

Agarsiisi Aadaa Hawaasa Oromoo (Oromo Community Cultural festival) Magaalaa Melbourne Australiatti sirna ho’aan kabajame.

(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 21, 2008) Ayyaaneffatni Agarsiisa Aadaa Hawaasa Oromoo (Oromo Community Cultural festival) guyyaa kaleessaa mudde 21, magaalaa Melbourne keesatti do’atamaa ooluu odu-gabaasaan MOA Austraalia irraa beeksise. Agarsiisa Aadaa Oromoo waldaa hawaasa Oromoo Austraaliyaan qopheessame kana irratti do’attootni dhibboota hedduun lakkaayaman irratti argamanii jiru. Gabaasa Guutu

Ibsa Ejjennoo Konyaa ABO Beljiyeem

(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 21, 2008) Konyaan ABO Beljiyeem walgahii addaa qaama olaanaa ABO Kutaa Awuroppaa waliin gaafa 20/12/2008 miseensota isaa guutuu bakka argamanitti adeemsifachuun milkiin xumurateera. Gabaasa Guutu

Magaalaa Finfinnee qofa keessa daa'imman karaa irra bulan 100,000 ol akka jiran qorannoon geggeeffaman mul'isan.

(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 17, 2008) Wayta mootummaan wayyaanee Itophiyaan jijjiiramte; dinagdeen biyyaa haala mul'atee hin beekneen guddatee jireenyi ummatootaa wayyaa'e jechuun ololaa jiru kanatti, magaalaa Finfinnee qofa keessatti daa'imman kan nyaatanii fi bakka bulan dhaban 100,000 ol ta'an karaa irra akka bulan qormaatni geggeeffame ifa godhee jira. Gabaasa Guutu

Walga'ii Wayyaaneen Godina Wallagga bahaa Ona Sibuu Sirreetti gaggeessuuf yaalte mormiin fashale.

(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 16, 2008) Godina Wallagga bahaa Ona Sibuu Sirreetti Medde 9,2008 Wayyaanee fi lukkeen ishee OPDOn barsiisotaa fi barattoota sossobanii ofitti hawatuuf maqaa walgahiin yaalii isaan godhan diddaa isaan mudateen milkii malee hafuu maddeen keenya gabaasan. Gabaasa Guutu

Oromiyaa gara Bahaa naannoo Jijjigaatti waraanni Wayyaanee dhukkuba HIVn dubartoota galaafachaa akka jiran gabaafame.

(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 16, 2008) Odeessi Baha Oromiyaa irraa nu dhaqqabe akka mirkaneessutti, waraanni wayyaanee dalagaa badiif bobbaafaman, Godina Harargee Bahaa naannoo Bobbaasaa je'amtutti, dubartoota fi shamarran hojii daldalaa irratti bobba'an, seeran ala kotorobaandii Somaali-Laandi irraa galchitan maqaa je'uun dharaan erga qabaniin booda humnaan gudeeduun dhibee HIViif saaxilaa jiru. Gabaasa Guutu

Miseensotni, qondaalotnii fi deggertootni ABO akkasumas hawaasni Oromoo Sa'ud Arabiyaa magaalaa Riyaad jiraatan ayyaana Arafaa sababeeffachuun walgahii guddaa godhatan.

(Madda Oduu ABO/MOA/Arfaasaa 15, 2008) Abdii fi gaachana ummata Oromoo kan tahe WBOn Godina Baha keessa sossoohu, Muddee 07/2008 waraana wayyaanee maqaa sakattaan ummata keessa luffisuun shoorarkeessaa turee irratti tarkaanfii fudhateen 13 irraa ajjeesee kanneen biroo 15 ol madeessuu ajaji WBO Godina Bahaa beeksise. Gabaasa Guutu

 

 

 


Opinions published on News and Views section of this site are those of the authors and not necessarily that of OLF.

Copyright ©2005 ABO/OLF All Rights Reserved | Email Webmaster olfinfodesk@earthlink.net