Site Name

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

small logo
Oduu

Korporeeshiniin Humna Ibsaa Itoophiyaa, raabsii tajaajila Ibsaa darabee/Faraqaan/ taassisuuf ka jiru ta’uun gabaafame.

(Madda Oduu ABO/MOA/Bitootessa 20,2009) Maddeen itti dhihoo akka gabaasanitti Korporeeshiniin humna Ibsaa Wayyaanee torbanoota lamaan dhufan booda tajaajila Ibsaa Faraqaadhaan raabsuuf murteesseera.

Hanqina humna Ibsaaf akka sababaatti kan kaa’ame hidha humna maddisiisu  keessaa bishaan waan hir’ateef jedhameera.

Waggaa dabre magaalonni biyyaatti 1,800 fi gandoonni hedduun guyyaatti tajaajila ibsaa sa’a 6 qofaa akka argatan kan dirqisiise hanqinni humna ibsaa kun, baranas falli akka hin argamiiniif maddeen dabaluun gabaasaniiru.

Humni ibsaa kun barana ammoo meegaa Waatii 100 hanga 120 hir’isuu akka danda’u kan ibsame ennaa tahu, kunis hawaasa keessatti yaaddoo guddaa uumuutu himame.

Sirni Wayyaanee taajaajilli humna ibsaa biyya keessa irraa hafee, biyyoota ollaa kan akka Sudaan, Jabuutii fi Keniyaatti gurguramee galii akka argamsiisu hojjataa jirra, jechuun wayita dhara afarsaa jiru kanatti, maddisiistonni hunma ibsaa biyyaattii keessa jiru jedhaman hunid walitti dabalamanii fedhii biyya keessaa illee guutuu dadhabuun, kijiba Wayyaanotaa daranuu saaxilaa jira jechuun qeequ, taajjabdoonni.

MOA


Opinions published on News and Views section of this site are those of the authors and not necessarily that of OLF.

Copyright ©2005 ABO/OLF All Rights Reserved | Email Webmaster olfinfodesk@earthlink.net