Site Name

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

small logo
Oduu

Ibsa Ejjennoo Konyaa ABO Beljiyeem

Konyaan ABO Beljiyeem walgahii addaa qaama olaanaa ABO Kutaa Awuroppaa waliin gaafa 20/12/2008 miseensota isaa guutuu bakka argamanitti adeemsifachuun milkiin xumurateera.Guyyaa kanattis gabaasni hojii Dura ta’aa Konyaa  tin dhiyaateera.Itti aanees, J/Asteer Gammada Miseensa Gumii Sabaa ABO (I/G odeessii fi barressituun ABO kutaa Awuroppaa) ibsa bal’aa fi gaafillee dhiyaataniif deebii quubsa kennaniiru.Miseensotni haaraa lama dabalataan yeroo kanatti masakamuun immoo milkii biroo walgahii kanaa ture. Dhimma ijoo marii keessaa

  • Haala qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiru
  • Gufuu falmii bilisummaa uummata Oromoo mudatee fi furmaata isaa
  • Gurmaa’ina,hordoffii fi raawiii dirqama dhaabaa
  • Diinagdee dhaabaa guddisuu kan jedhan hanga tokko turan

Marii miseensotaa kana boodas gaafa 21/12/2008, Hawaasa Oromoo biyya Beljiyeemitti argamuuf ibsi bal’aan erga kennameen booda yaada Oromummaa mariin milkii qabeessi godhameera.

Dhuma irrattis ibsa ejjennoo armaan gadii baasuun walgahichi nagayaan fi jaalalan xumurameera.

  • Dhaaba keenya ABO diinagdee fi aarsaa hanga wareegama lubbutti ni tumsina.
  • Dhaabbilee maqaa Oromoon hojjattan hunda walitti fiduuf hojii dalagamu ni deegarra.
  • Tokkummaa fi jaalummaa ni dagaagsina.
  • Irbuu keenya haaressuun dirqama keenya hunda ni baana

Injifannoon Uummata Oromoof

Gadaan Gadaa Bilisummaa ti

Konyaa ABO Beljiyeem

Mudde 20, 2008

 


Opinions published on News and Views section of this site are those of the authors and not necessarily that of OLF.

Copyright ©2005 ABO/OLF All Rights Reserved | Email Webmaster olfinfodesk@earthlink.net