Site Name

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

small logo
Oduu

Gootoowwan Oromoo
 

 

 

Gootoowwan Oromoo!!!

*^*^*
Gootoowwan Oromoo kan dhiiraa durtii
Ulfaadhaa ammallee barumaan barattii
Xurreen bilisummaa dhiigaan taraartanii
Waa tolee bareedee jalqabni keessanii
Hanga'ee mandihee samiin duumeessaa'ee
Bilisummaa roobuuf gabrummaa ari'ee
Qabeenya Oromoo jeenootii hujii boonsaa
Hin irraanfatamtan sammuu teenya keessaa
Ulfaadhaa gooftoowwan kabajamaa ammallee
Gootoowwan Oromoo faaruu isiniin malee
Wareegama qaalii kan sabaaf kafaltan
Seenaa saba boonsuu galmeessuun dabartan
Dhaloota haarayaaf fakkii guddaa taatan
Onnee sabboonummaa keessatti magarsitan
Diinaa jilbiifachuu diddanii dabartan
Kani wal hin ganin du'a habbuuqattan
Janootii Oromoo goota gootoowwanii
Oromoon ni boonnaan hujii teesaniinii
Maqaann keessan hin duunee Gootootii Oromiyaa
Isin faana jirrraa dhalootni haarayaa
Itti fuufna qabsoon gargar hin dhaabbattuu
Hanga Oromiyaan guututti bilsoomtuu
Gootoowwan Oromoo kan lubbuun jirtanii
Biyya bilsoomsuuf hiriira galtanii
Bosona Oromiyaa mana godhattanii
Kan bilisummaadhaaf qabsootti jirtanii
Diigaa dahoo diinaa balaa itti roobsaa
Awwaala isaa godhaa bakka dahoo isaa
Injifannoo boonsaa galmeessaa jirtanii
Isin maddii jirraa nu sabni keessanii
Ishoo! jajjabaadhaa ni injifattanii
Abdii guutuu qabnaa GOOBAANI galtanii


IUOf
GGBti

***<>***

J/Saartuu Oromoo


Opinions published on News and Views section of this site are those of the authors and not necessarily that of OLF.

Copyright ©2005 ABO/OLF All Rights Reserved | Email Webmaster olfinfodesk@earthlink.net